Motiv Dom

Dom und Hohenzollernbrücke

Motiv Groß St. Martin und Fischmarkt

Groß St. Martin und Fischmarkt

Motiv Tünnes und Schäl

Tünnes und Schäl

Motiv Severinstor

Severinstor